Information Center for Israeli Art English

דוד לן-בר

דוד לן-בר (לנגברג), ישראלי (יליד גליציה), 1987-1912.

דוד לן-בר נולד ברווה-רוסקה, האימפריה האוסטרו-הונגרית (כיום אוקראינה). הבית היה מסורתי בנעוריו למד בגימנסיה בלבוב והיה חבר בתנועת 'גורדוניה'. בשנת 1935 עלה לארץ-ישראל והחל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, אך פרש בגלל מצוקה כספית. הוא עבר לתל-אביב, שם למד ציור בטכניון מונטפיורי ואצל מירון סימה בירושלים. בין השנים 1942-1941 שירת במשטרת המנדט הבריטי. במחצית השנייה של שנות ה-40 למד ציור אצל אהרון אבני. בשנת 1945 היה לן-בר, יחד עם מיכאל ארגוב, ממארגני הפרישה של קבוצת התלמידים מבית הספר לטובת הקמת ה"סטודיה" בהנהלת סטמצקי ושטרייכמן. באותה עת התפרנס מעבודה בחלוקת עיתונים. בשנת 1948 היגר לפריז, צרפת.

יצירתו המוקדמת של לן-בר, משנות ה-40 של המאה ה-20, מאופיינת באקספרסיביות ומעבר להפשטה אמנותית. במהלך שנות ה-50 התנסה לן-בר בקוביזם סינטטי, ובשנות ה-60 אימץ סגנון מופשט, שאופיין במשיכות מכחול חופשיות ובצבעוניות עזה.

לימודים

1935(?) מדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1940-1936 טכניון מונטפיורי, תל-אביב
1940-? מדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1940(?) ציור אצל מירון סימה, ירושלים
1945-1944 האולפן לציור ופיסול של ההסתדרות, תל-אביב
1945 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
1947-1945 הסטודיה, תל-אביב