Information Center for Israeli Art English

מרגוט לנגה-אשהיים

מרגוט לנגה-אשהיים, ישראלית, ילידת גרמניה 1981-1905.

מרגוט לנגה, בת אדולף ואידה לנגה, נולדה בגליביצה, שלזיה (כיום פולין), בשנת 1905. בשנת 1935 עלתה לפלשתינה-א"י והתיישבה בירושלים. בשנת 1946 נישאה לצייר איזידור אשהיים. עבדה לפרנסת המשפחה בחנות פרחים בירושלים.

לימודים

אקדמיה לאמנות, ברסלאו, גרמניה
אקדמיה לאמנות, וינה, אוסטריה
אקדמיה לאמנות, גרנד שומייה, פריז, צרפת