Information Center for Israeli Art English

יצחק לנגל, צלם. יליד הונגריה 1948. עלה לישראל 1962. מאז 1963 מתגורר בקריית אונו. התחיל לצלם בשנת 1995. הציג בארץ ובאירופה.

לימודים

אוטודידקט