Information Center for Israeli Art English

נפתלי לנדסברג, צייר, נולד בגרמניה ב-1920. עלה לארץ ב-1940. חבר קיבוץ בארות יצחק. היה פעיל בארגון אמני התנועה הקיבוצית. 1981–1991 שימש כמנהל ואוצר הגלריה לאמנות הקיבוץ, תל אביב.

לימודים

1960–1961 המכון לאמנות פלסטית, בת ים
1965–1968 ביה''ס הגבוה לציור, ע''ש מרגושילסקי, תל אביב
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון