Information Center for Israeli Art English

מוניה לנדר

מוניה לנדר (בן-ארצי), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1971-1907.

מוניה לנדר נולד בשנת 1907 בנובוהרד-וולינסקי, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). המשפחה היתה מסורתית ולנדר נשלח לחינוך בחדר ואחר"כ בתלמוד תורה, במקביל ללימודים כלליים בגימנסיה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה עקרה המשפחה לקמניץ-פודולסקי, שם מתו הוריו. בשנת 1922 עבר לנדר עם אחיותיו לרומניה והצטרף לתנועת "החלוץ". לאחר כמה חודשים עלה עם התנועה לארץ ישראל. בין השנים 1926-1923 למד ב"בצלאל" בעזרת מלגה. באותה עת שינה שמו ל"בן-ארצי". בין השנין 1935-1926 עסק בעבודות שונות, ובהן הוראת ציור, עיצוב גרפי ועיצוב ביתנים ב"יריד המזרח". בשנת עיצב תפאורה למחזה "השבת השחורה" מאת יגאל מוסינזון בתאטרון "אוהל". בשנת 1937 ביקר בפריז, צרפת, שם הושפע מן האמנות האימפרסיוניסטית. היה ממייסדי כפר האמנים עין-הוד והתגורר בו עד לשנת 1964, אז נישא בשנית ועבר להתגורר ביפו העתיקה.

עיקר עבודתו המוקדמת של לנדר היה בתחום הגרפיקה. הוא יצר הדפסים בטכניקות של חיתוך לינול ותחריט, ובהם תיאורים של ירושלים ותושביה. במהלך שנות ה-30 של המאה ה-20 החל להתרכז במדיום הציור. עבודותיו כללו תיאורי נוף ודיוקנאות בסגנון פוסט-אימפרסיוניסטי. בשנות ה-60 הופיעה בעבודתו מגמה של הפשטה.

לימודים

1926-1923 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

הוראה

אמנות, בית הספר לחינוך פרוגרסיבי של דבורה קאלן, ירושלים

פרסים

1929 פרס שני, תחרות לעיצוב כריכה לספר הזהב, קרן קיימת לישראל (קק"ל)