Information Center for Israeli Art English

זיו לנצ'נר, צייר, ישראלי, נולד ב-1974.

לימודים

1993-1995 אמנות ותולדות האמנות, מכון אבני, תל אביב
1999-2000 הוראת אמנות, המדרשה להכשרת מדריכים לאמנויות פלסטיות