Information Center for Israeli Art English

יוחנן לקיצביץ

יוחנן לקיצביץ, צייר ומאייר. נולד ביוגוסלביה ב-1943. עלה לישראל ב-1951. 1971 עבד בסלון האוירי בפריז בביתן האמריקאי כאחראי על קבוצת העבודה הצרפתית, על הגרפיקה, הכיתוב והצבע. 1984-1987 השתתף באופן קבוע במדור הסטירי ''חשדות'' בעיתון ''חדשות''. מ-1971 עובד בטלוויזיה הישראלית. פעיל בעיקר באיור, אנימציה וגרפיקה.

לימודים

1965-1971 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים