Information Center for Israeli Art English

חנה לרנר (רובינשטיין)

חנה לרנר (רובינשטיין) ציירת. נולדה בסטרטוב, רוסיה. עלתה לישראל ב-1936.היתה ממייסדי רובע האמנים בצפת

לימודים

פרסקו, ביה''ס הגבוה לאמנות פלסטית, ורשה
אוניברסיטת ורשה - תולדות האמנות

פרסים

1935 פרס עיריית וורשה, פולין
1964 פרס חברת מאאיר על הצעה למוזאיקה להנצחת גימנסיה "הרצליה"

פסלים במרחב הציבורי

1964 שלשה ויטראז'ים ומוזאייקה על הקיר החיצון של בניין של ישיבה דפלאטבוש, ברוקלין, ניו=-יורק, ארה"ב
שש תמונות קיר המצטרפות ליחידה אחת, קרית הנוער, בית וגן, ירושלים
קירות ביה'ס הממלכתי,גימנסיה, רחביה, ירושלים
האוניברסיטה העברית, בפקולטה למשפתים, י