Information Center for Israeli Art English

גיאורג לשניצר, ישראלי, יליד פולין, 1951-1885.

פסל. נולד בטארנוביץ, שבגליציה המערבית בשנת 1885. לאחר לימודי אמנות עסק באדריכלות ובפיסול בברלין, גרמניה. בין היתר התפרסם כפסל פורטרטים. בשנת 1936 עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב. שם, התפרנס מעבודתו כאדריכל. בין היתר תכנון את קולנוע "הדר" בפתח-תקוה ומבנים נוספים. פסליו של לשניצר מאופיינים בנקיון צורני. לצד דיוקנאות ופרוטומות יצר גם פיסול חופשי.

לימודים

אדריכלות ופיסול, אקדמיה לאמנות, ברלין, גרמניה

הוראה

קורסים לפיסול, קיבוץ אלונים