Information Center for Israeli Art English

חיים מאירס (וייס), צייר. נולד בשנת 1924 בארה''ב. היה פעיל בתנועת ''השומר הצעיר''. לחם במלחמת העולם השנייה באירופה, עלה ארצה בעלייה ב' ומאז הוא חבר קיבוץ שובל בנגב. למד ציור בארה''ב ואצל אמנים ידועים בארץ - משה פרופס, אליהו גת, מינה זיסלמן ואהרון אלקלעי. למד בביה''ס לאמנות בבת-ים והשתלם בסמינר ''אורנים''.

לימודים

ציור בארה"ב
ביה"ס לאמנות בבת-ים
אצל משה פרופס, אליהו גת, מינה זיסלמן ואהרון אלקלעי
השתלם בסמינר "אורנים"

הוראה

מלמד במכללה לאמנות חזותית בבאר שבע, במועצה האזורית, יואב
ריכז סמינרים לנוער בנושאי אמנות
סדנת הקיבוץ, תל אביב