Information Center for Israeli Art English

שלמה מאיר, צייר ופסל. נולד בהמבורג, גרמניה, 1914. עלה לישראל ב-1935. נפטר ב-1979.

לימודים

אצל מרסל ינקו, פרלי פלציג, דב פייגין, צבי מאירוביץ
1960 השתלמות, אירופה

הוראה

המוסד החינוכי, הרי אפרים