Information Center for Israeli Art English

יהודה מגידוביץ', ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1961-1886

יהודה מגידוביץ' נולד באוּמן שבפלך קייב, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). הוא התחנך ב"חדר" מודרני. את הכשרתו המקצועית קיבל בבית הספר לאמנות באודסה. לימודיו התארכו בעקבות פרעות והמהפכה הבולשיביקית. הוא עבד מגידוביץ במספר משרדי אדריכלים וקבלנים ועסק גם בתכנון עצמאי של מבנים.

בשנת 1919 עלה לפלשתינה-א"י באוניה "רוסלאן" והתיישב בתל-אביב. בין השנים 1923-1920 שימש כמהנדס העיר הראשון של תל-אביב וכן היה חבר ועדת בניין ערים הראשונה בעיר. עסק באדריכלות ובנייה בעיקר בתל-אביב עד לשנת 1954, אז לקה בשטף דם במח. חי ופעל בתל-אביב-יפו. סגנון הבנייה של מגידוביץ' שאב מן הסגנון האירופי הניאו-קלאסי והיה משופע בעיטורים שהיו לעיתים אקלקטיים. בשנות ה-30 של המאה ה-20 החלו עיצוביו להיות מושפעים מן הסגנון הבאוהאוס והסגנון הבינלאומי שהיו רווחים בארץ. בין בנייניו הידועים בית הכנסת הגדול של תל אביב (1922), קאזינו "גלי תכלת" (1922), "בית השגרירות הרוסית" (1924) מלון נורדאו (1925), בית הכנסת "מושב זקנים" (1928), קולנוע אסתר (1939-1938).