Information Center for Israeli Art English

דורית מגל, ציירת. נולדה 1950בקיבוץ כברי, ישראל

לימודים

המכון לאמנות ה''בוסתן'',נתניה
סדנת הקיבוץ, תל אביב
1987-1990 הוכשרה כמדריכת שילוב אמנויות והדפס אמנותי המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1990-1993 המשך לימודים: המדרשה למורים לאמנות רמת השרון.