Information Center for Israeli Art English

גליה מגן, פסלת. נולדה בקיבוץ יגור.

לימודים

המדרשה למורים למוזיקה, תל אביב
1980 בוגרת האקדמיה למוזיקה ולמחול ע''ש רובין, ירושלים