Information Center for Israeli Art English

שלמה מדליה, צייר. נולד בשעריים ב-1920, להורים יוצאי תימן. היה המעצב הגרפי ומבצע ההזמנה ההיסטורית להכרזה על עצמאות המדינה, ב-14 במאי 1948, מוזיאון תל אביב, ואת גלוית הברכה של משרד ראש הממשלה ליובל העשור למדינה.