Information Center for Israeli Art English

גילה מדר, עוסקת ברקמה. נולדה באנגליה. עלתה לישראל ב-1952. חברת קיבוץ כפר הנשיא.

הוראה

מאז 1971 במכון האמנויות בתל-חי וריכוז המחלקה לטקסטיל בתל-חי