Information Center for Israeli Art

רג'ול מהטה, ציירת. נולדה בבומביי, הודו, 1970.

לימודים

בוגרת לימודי כלכלה, אוניברסיטת בומביי
אמנות, מדרשת בית ברל