Information Center for Israeli Art English

רפאל מוהר

רפאל מוהר, ישראלי, יליד פולין, 1962-1906.

רפאל מוהר נולד בבוכניה (גליציה המערבית) בשנת 1906. אביו היה חזן ושוחט, ומוהר זכה לחינוך כללי, לצד חינוך מסורתי. כבר בנעוריו החל ללמוד ציור. בשנת 1924, לאחר מות אביו, עברה משפחתו לאנטוורפן, שם עבד במלטשת יהלומים, לצד לימודי ערב באקדמיה לאמנות. באותה עת היה פעיל בתנועת "השומר הצעיר". בשנת 1928 השתתף בהכשרה מטעם התנועה בגרמניה, ובשנת 1929 עלה לארץ-ישראל. בתחילה התגורר בקיבוץ עין החורש. לאחר שעזב את הקיבוץ עבר להתגורר בחיפה, שם התפרנס מעבודות מזדמנות שונות כמו גם בציור פרסומות ותפאורות. בשנת 1934 נמנה על מקימי קבוצת אמני חיפה. בשנת 1938 ביקר בבלגיה. עם שובו השתקע בירושלים. במחצית הראשונה של שנות ה-40 של המאה ה-20 שימש כמדריך ומנהל מחלקה בבית חרושת ליהלומים. בין השנים 1951-1947 התגורר בצרפת. בשנת 1955 ראה אור אלבום של חיתוכי-עץ שלו בנושא "ירמיהו הנביא". בשנת 1956 עבר להתגורר בחיפה. בשנת 1961 יצר ציור קיר בבית "שהם" במרסיי, צרפת. רעייתו היתה הציירת רבקה טלפיר.

יצירתו של רפאל מוהר מושפעת מן המודרניזם האירופי, בייחוד מן פוסט- אימפרסיוניזם ומן האכספרסיוניזם הצרפתי והפלמי. בחלק מעבודותיו הגיע עד לסגנון דמוי קוביזים סינטטי. עיקר נושאי ציוריו היה מסורתי וכלל בעיקר ציורי נוף.

לימודים

1928-1925 בקירוב שיעורי ערב, האקדמיה הממלכתית לאמנות, אנטוורפן, בלגיה
1937 האקדמיה החופשית של וולמינק, פריז, צרפת

הוראה

1952 אולפן לציור, טבריה

פרסים

1950 מילגה ממשלת צרפת
1958 פרס הרמן שטרוק, עיריית חיפה