Information Center for Israeli Art

מיכאל מוזס, ישראלי, נולד ב-1943.

מיכאל מוזס נולד בקיבוץ כפר מסריק בשנת 1943. אביו היה הצייא מאיר מוזס. בשנים 1961-1960 למד מלאכת יד ואומנות בסמינר אורנים. בין היתר למד קדרות אצל חנה חר"ג צונץ. לאחר סיום לימודיו המשיך בלימודים פרטיים עמה. בשנת 1969 היגר לגרמניה, שם למד עיצוב קרמי. לאחר סיום לימודיו עסק בעיצוב זיגוגגים לאריחי קרמיקה. בשנת 1975 עבר להתגורר בבון, שם פתח סטודיו עצמאי לקדרות. בשנת 1985 עבר להתגורר בכפר באזור העיר אכן, שם פתח בית מלאכה וגלריה בה הוא מציג את עבודותיו ואת עבודתיה של רעיתו, אמנית טקסטיל.

לימודים

1961-1960 המכון לאמנות, סמינר אורנים, קריית טבעון
קדרות, אצל חנה חר"ג צונץ
1971-1969 עיצוב קרמי, גרמניה