Information Center for Israeli Art

מיה מוצ'בסקי פרנס

מיה מוצ'בסקי-פרנס, ישראלית, נולדה ב-1972

מיה מוצ'בסקי-פרנס נולדה בירושלים בשנת 1972. אמה משמשת כאוצרת במחלקה לאתנוגרפיה יהודית במוזיאון ישראל. בשנות ה-90 של המאה ה-20 החלה ללמוד עיצוב קרמי בבצלאל. עיקר יצירתה של מוצ'בסקי-פרנס הן במדיום הפיסול והמיצב. עבודותיה משעתקות דימויים מן המציאות, תוך שימוש במניפולציות, הנובעות מתהליך העבודה הפיסולי.

לימודים

1996-1992 תואר ראשון, המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2003-2001 תואר שני, המחלקה לקרמיקה וזכוכית, הקולג' המלכותי לאמנות, לונדון, אנגליה

הוראה

2005- המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1996 פרס חברת רוזנטל לעיצוב יודאיקה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1996 פרס הצטיינות בלימודים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1996 פרס ע"ש דבורה בלומנטל לפרויקט גמר, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2001 מלגת קרן קלור ללימודי תואר שני באקדמיה המלכותית לאמנות, לונדון, אנגליה
2001 פרס ליוצרים בתחומי העיצוב, משרד המדע התרבות והספורט
2013 פרס אנדי, פרס אנדראה ברונפמן לאומנויות עכשוויות