Information Center for Israeli Art English

מיכאל מורגנשטרן, צייר. נולד במוסקבה, 1955. חבר אגודת האמנים בבריה"מ לשעבר מ1989 עלה ארצה ב-1991.

לימודים

1975 בוגר המכללה לאמנות ''לזכר 1905'', מוסקבה

פרסים

1993 פרס שושנה איש-שלום, ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

1992 ציור קיר, ב'ס דנמארק,ירושלים1994 תבליטים, מסעדת שערי שמים,מגדל העיר, ירושלים
1996 ציורי קיר וויטראז'ים, בית הכנסת, פסגות