Information Center for Israeli Art English

מרדכי מורה

מרדכי מורה, ישראלי, נולד בעירק ב-1937. פועל בצרפת ובישראל.

מרדכי מורה נולד בבגדד, עירק, בשנת 1937 למשפחה יהודית מסורתית אמידה. סבתו ניהלה בית מלאכה לרקמה. בהיותו בן 14 עלה לישראל ביחד עם בן-דודו ונשלח למחנה העולים "שער עליה" ומעברות אחרות. בשנת 1952 עלתה אמו ומורה התגורר עמה במעברת תלפיות בירושלים. בשנת 1955 החל ללמוד ב"בצלאל". עם פתיחתה של המחלקה לאמנות בבית הספר עבר ללמוד בה. בשנת 1960 הציג תערוכת יחיד ראשונה ב"גלריה רינה" בירושלים. בראשית שנות השישים נסע ללימודים באיטליה ואחר כך בצרפת. מאז שנות ה-70 של המאה ה-20 הוא מתגורר ופועל בצרפת ובישראל.

יצירתו של מורה מושפעת ממיסטיקה ומן האמנות הסוראליסטית. בין המוטיבים השגורים ביצירתו דימויים של בעלי חיים רבים, בייחוד חתולים, המסמלים את מסתורין הלילה, דימויים של קרנבל ועוד.

לימודים

1959-1955 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1962-1960 אקדמיה לאמנות, פירנצה, איטליה
1969-1962 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת

פרסים

1960 מלגת לימודים מטעם ממשלת איטליה
1962 מלגת השתלמות בחו"ל מקרן נורמן, קרן נורמן
1965 פרס רכישה, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1971 פרס זיידה, פריז, צרפת
פרס ראנק קסרוקס, פריז, צרפת
1980 פרס ז'ון קייז, פריז, צרפת
1984 פרס ויצ"ו, פריז, צרפת