Information Center for Israeli Art English

אבנר מוריה

אבנר מוריה, צייר. נולד בירושלים ב-1953.

לימודים

1977-80 ''בצלאל''אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר, BFA
1981-83 אוניברסיטת ייל בית ספר לאמנות ,ניו-הייבן, ארה''ב, MFA

פרסים

1980-1979, מלגת לימודים, משרד החינוך והתרבות, לימודים בישראל
1981-1980, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת להשתלמות בחו"ל
1981-1980, ועדת ישראל לאמנות, מלגה ללימודים מתקדמים
1983-1982, מלגה לימודים מתקדמים מאונברסיטת ייל, ניו-הייבן, קונטיקוט, ארה"ב
1983 תערוכת רישומים כלל אמריקאית, מכללת מדינה טרענטון, ניו-ז'רזי, ארה"ב
1986 אמני ישראל בשנות ה80
1987 אמנות החיפוש
1988 מלגת קרן פולוק-קראסנר, נציבות מדינת קונעטיקוט על אמנות, ארה"ב
1989 מענק קרן זכרון יהודי, ניו-יורק