Information Center for Israeli Art English

לאורה מורלנדר,נולדה בואנ איירס, ארגנטינה, 1957

לאורה מורלנדר, ציירת. נולדה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1957. 1976 עלתה ארצה והתגוררה בקיבוץ יקום.

לימודים

1982-1978 , בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגרת לימודי אמנות,בהצטיינות, BFA
1985-1984 ב'ס בוזאר, פריז, צרפת, תואר מתקדם עם פייר אלעצינסקי ורוסוולדו רומברג
1988 לימודים מתקדמים בפילוסופיה, עבודות של דעלוז וגאטארי והשפע במחשבת עכשוויתתם

פרסים

1978 מלגת לימודים, משרד החינוך והתרבות, ללימודי אמנויות
1980 פרס ראשון, ברענר, בצילום אמנותי, ניתן ע'י צילום אילפורד, ירושלים
1980 פרס צילום אילפורד, לונדון, אנגליה
1981 פרס אגפא, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים, פרס לצילום אמנותי
1982 פרס סיגמונד סאמואל לאמנויות חזותיות לציורים גדולים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1982 פרס ראשון ומלגה ע'י קרן הלנה רובינשטיין, באמנויות חזותיות ואמנות פלאסטית, מרכז תרבות אמריקאי לאמנות ו אמנויות חזותיות, תל-אביב, ישראל
1983 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת, פרס באמנויות חזותיות ותערוכה
1984 מילגה ממשלת צרפת, מילגה ללימודים מתקדמים