Information Center for Israeli Art English

דינה מור, ציירת. נולדה בהונגריה, 1938. עלתה ארצה ב-1947. חברת קיבוץ גבעת ברנר.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
מגמת ציור, ''מימד'', תל אביב

הוראה

עוסקת בהוראת ציור