Information Center for Israeli Art English

ליאב מזרחי

ליאב מזרחי.

לימודים

2005-2004 אקדמיה לאמנות דיסלדורף, גרמניה
2003-2002 מדרשה לאמנות, בית ברל
2002 ב"א, אמנות, אוניברסיטת חיפה