Information Center for Israeli Art English

מוטי מזרחי

מוטי (מרדכי) מזרחי, ישראלי, נולד ב-1946.

מוטי מזרחי נולד בבשכונת שבזי בתל אביב בשנת 1946 וגדל בשכונת רמת ישראל. משפחתו היתה משפחה דתית יוצאת עירק ומרובת ילדים. בילדותו למד בבית ספר דתי. בהיותו בן 12 החל לסבול מבעיות רפואיות ובעיקר מדלקת פרקים שבגללם עבר במהלך חייו השתלות פרקים וטיפולים אחרים. בנעוריו למד בתיכון בשיעורי ערב. באותה עת למד אמנות אצל מרים אור. בסוף שנות השישים של המאה ה-20 החל ללמוד במחלקה לאמנות ב"בצלאל". בתקופה זו גם החל להתקרב לתורות רוחניות ויצר בעקבותיהן מיצגים. הוא מתגורר בתל אביב-יפו ופועל בסטודיו באזור התעשייה באזור.

במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20 עסק מזרחי בעבודות מיצג ובפעולות אמנותיות. בעבודות כגון "ויה דולורוזה" (1973) או "מלך ירושלים" (1973), "בצק" (1973)תיעד מזרחי פעולות אמנותיות שקשרו בין נכות גופנית לבין טרנסנדנטליות. בעבודות מאוחרות יותר עסק במיצגים שעסקו במניות ובתהליכי ריפוי רוחניים. בשנות ה-80 של המאה ה-20 החל ליצור פיסול פיגורטיבי בעזרת אסיסטנטים. בשנת 1988 נבחר להציג, ביחד עם צדוק בן-דוד, בביתן הישראלי בביאנלה של ונציה. בשנות ה-90 יצר פרוייקט פיסולי גדול תחת השם "רואנדה-קזנובה" שעסק בנושאים כפיתוי וניצול. בין יצירותיו הפיסוליות הידועות: "אנג'לו אנג'לו" (1986), "טמפייטו" (1988), "מקדש הירח" (1991) ועוד.

לימודים

1974-1969 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1987-1980 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
"קאמרה אובסקורה", תל אביב

פרסים

1976 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1987 פרס בנק דיסקונט לישראל לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1987 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1987 פרס היצירה, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1997 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2002 פרס, משרד המדע התרבות והספורט