Information Center for Israeli Art English

משה מטוס (מטוסובסקי)

משה מטוס (מטוסובסקי), ישראלי, יליד פולין, 1958-1908. פעל בישראל ובקנדה.

משה מטוס נולד בשנת 1980 בורשה, פולין במשפחה ציונית. בשנת 1924 עלתה משפחתו לארץ ישראל והתיישבה בתל אביב. בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20 למד פיסול וציור בבצלאל בירושלים. בשנת 1933 נסע לפריז, צרפת, שם נחשף לאמנות המודרנית האירופית והושפע ממנה. בשנת 1935 היה אחראי על העיצוב של 'חגיגות הרמב"ם' בטבריה. בשנת 1945 עיצוב את התפאורה להצגה "ורשה" בתאטרון הבימה". בשנת 1947 היגר לניו יורק, ארצות הברית ובשנת 1952 עבר לקנדה. בשנת 1958 הוזמן ליצור פורטרט ריאליסטי של מושל מדינת אונטריו.

יצירתו המוקדמת של מטוס עוסקת בדימויים של ארץ ישראל בסגנון פיגורטיבי פנטאסטי. בעבודות כגון "חלוצים" (1931), תיאר מטוס חלוץ עברי בסגנון ריאליסטי הירואי. בשנות ה-40 של המאה ה-20 אימץ מטוסובסקי סגנון קוביסטי. בעבודות כגון "נוף עירוני" או "ספן מיפו" משמשים דימויים פיגורטיבים כבסיס לקוביזם דקורטיבי.

לימודים

בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1933 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות היפות, הבוזאר, פריז, צרפת, צרפת