Information Center for Israeli Art English

אריאל מיודוסר.

לימודים

1983 המחלקה לעיצוב תעשייתי, בצלאל, ירושלים
1988 בוגר המחלקה לעיצוב גרפי, בצלאל, ירושלים
2002 תואר שני בלימודי תרבות ספרד, שלוחת אוניברסיטת אלקלה בישראל

הוראה

מרצה לעיצוב ומדיה דיגיטלית, קלישר, תל אביב