Information Center for Israeli Art English

מתן מיטווך

מתן מיטווך, ישראלי, נולד ב-1982.

תצלומיו של מתן מיטווך עושים שימוש בטכנולוגיות דיגיטאליות, הבוחנות בהומור את מעמדו של האובייקט האמנותי. חי ופועל בתל אביב-יפו.

לימודים

2007–2011 בית הספר מנשר לאמנות, תל אביב-יפו, דיפלומ
א2012–2014 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו, לימודי תואר שני,

הוראה

2014 צילום, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2011 מלגה, מנשר לאמנות, בית ספר גבוה ומרכז תרבות
2012 פרס אוסף יגאל אהובי לאמן מבטיח, צבע טרי, היריד לאמנות עכשווית, תל-אביב
2013 מלגה, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2014 פרס ז'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2015 פרס ז'ראר לוי לעידוד היצירה בצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים