Information Center for Israeli Art English

אילנה מיכאלי, צלמת ומעצבת קרמית. ילידת 1920. עבדה בביה''ח נעמן במחלקה הקרמיקה
עובדת בארכיון של קיבוץ הזורע. תערוכות בבית וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע שם היא מתגוררת.

לימודים

אצל חנה חר''ג צונץ ויהודה קורן
סדנת הצילום של קתדרת המועצה האזורית אצל צבי גוטסמן, ציפור כרמי ורותי אורן