Information Center for Israeli Art English

רנה מילון, אורגת. נולדה בתל אביב ב-1929., אורגת

לימודים

1952 בוגרת ''בצלאל' ב'ס לאמנות, BA' ירושלים
1952 - 1953 השתלמות בבית המלאכה לאריגה ''בית החלוצות'' ירושלים
בית המלאכה של חנה ברקאי, ירושלים