Information Center for Israeli Art English

נחום מילר

נחום מילר, ישראלי, יליד גרמניה, 1998-1949.

נחום מילר נולד בשנת 1949 בפרנקפורט, גרמניה להורים ניצולי שואה שהיו בדרכם לישראל. בשנת 1950 עלתה המשפחה. כבר בנעוריו החל מילר לעסוק באמנות. בשנת 1973, לאחר מלחמת יום הכיפורים, נסע לניו יורק, ארצות-הברית ללימודי אמנות והשתקע שם. יצירותיו המוקדמות עשו שימוש במדיה אוונגרדיות כגון מיצג. בשנות ה-80 של המאה ה-20 החל לעסוק ברישום, ציור והדפס. בתחילה נשאו עבודותיו אופי סוריאליסטי והחל ממחצית העשור אימץ סגנון מופשט המבוסס על קו ותנועה.

לימודים

1969-1966 מדרשה למורים לציור, תל אביב-יפו
1975-1973 בית-הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק, ארצות-הברית

הוראה

1977-? בית-הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק

פרסים

1973 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל