Information Center for Israeli Art English

לילי מילשטיין (מילס), ציירת וזמרת. נולדה בברית המועצות. גדלה בהולנד.

לימודים

ציור, מוזיקה ופיתוח קול, בהולנד
ציור, ביה''ס הגבוה לציור ע''ש מרגושילסקי