Information Center for Israeli Art

סאהר מעארי, ישראלי, נולד ב-1974.

סאהר מעאדי נולד בשנת 1974 למשפחה פלסטינית בכפר מכ'ר (אל-מכר). בנעוריו עבד כפועל בניין. לאחר מכן למד אמנות במדרשה לאמנות ובאוניברסיטת חיפה. החל משנת 2010 בקירוב, עוסקות עבודותיו במושג הבית בעזרת פסלים ומייצבים ובהם דימויים ארכיטוקטונים ודומויי בנייה.

לימודים

המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו
בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2018-2016 תואר שני באמנות, החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה