Information Center for Israeli Art English

אוריאל מירון

אוריאל מירון, ישראלי, נולד בתל--אביב בשנת-1968.

אוריאל מירון נולד בתל אביב-יפו בשנת 1968. כבר בילדותו נחשף מירון לאמנות דרך עבודתה של סבתו, דבורה שוקן, שהיתה אספנית ובעלת גלריה. בילדותו נפטרה אמו והוא התגורר שנים רבות בארצות הברית עם אביו, חוקר הספרות דן מירון. במחצית השנייה של שנות ה-80 של המאה ה-20 למד ספרות באוניברסיטת ייל ועסק בכתיבה בשפה האנגלית. בשנת 1990 החל בלימודי אמנות בבצלאל. במהלך שנות ה-2000 היה פעיל בהנהלת סדנאות האמנים בירושלים ובשנת 2010 מונה לחבר במדור לאמנות פלסטית במשרד התרבות והספורט.

יצירותיו המוקדמות של מירון, בפיסול ובתחריט. ב"מצופים" (1996), לדוגמה, יצר מירון תשע יציקות של מצופים ימיים שהיוו סמן הן לזכרונות ילדות והן לאופן שבו מכוננת יצירת האמנות. עבודותיו המאוחרות יותר, כגון "מומנטו מובילי" (1999) או "שלד קריפטוזאולוגי" (2008), עשו שימוש בחלקי ריהוט ביתי שעברו שיבוש והכלאה צורנית.

לימודים

1990-1986 תואר ראשון, המחלקה לספרות, אוניברסיטת ייל, ארצות הברית (בהצטיינות יתרה)
1995-1990 תואר ראשון, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
1998-1996 תואר שני, בית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק, ארצות הברית (בהצטיינות יתרה)

הוראה

1992-93 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, עוזר הוראה בסדנאת פיסול
1995-96 מרכז לאמנות, ירושלים, מורה לפיסול ורישום
1997-98 מכללת ביקוש, ניו-יורק, ארה"ב, מרצה בלימודי המקרא

פרסים

1989 מלגת פרוייקט צילום בתל-אביב, קרן דורות, ארה"ב
1995 פרס הצטיינות במחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1998-1996, מלגת הצטיינות, בית הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק, ארצות הברית
1998 פרס הצטיינות, בית הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק, ארצות הברית
2002 פרס ברנרד וגוסטי רדר לפיסול
2005 פרס עידוד יצירה, משרד החינוך התרבות והספורט
2009 מלגה, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2012 תמיכה באמן המציג בחו"ל, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2013 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט