Information Center for Israeli Art English

אריק מירנדה

אריק מירנדה. נולד ב-1972.

לימודים

1995-1997 מכון אבני, תל אביב
1997-1998 המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל

פרסים

2000-1998, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2000-2002, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2001 מלגת שהיה, אטלייה 11, Aterrana Foundation, טריזן,, ליכטנשטיין
2004 מלגת שהיה לאמן/אוצר, אפקס ארט, ניו יורק, ארצות-הברית