Information Center for Israeli Art English

יעקב מישורי

צילום: © מיכל היימן

יעקב מישורי, ישראלי, נולד ב-1952.

יעקב מישורי נולד בתל אביב-יפו בשנת 1952 הוריו, מרק ומרגיט מישורי היו ממוצא גרמני ובעלי השקפה סוציאליסטית. בהיותו בן 15 נפטר אביו, שהיה ניצול שואה, ממחלת הסרטן. במהלך שנות ה-20 שלו סבל מהתמכרות לאלכוהול. באותה, במקביל לעיסוק חלקי בציור כאוטודידאקט, התפרנס מעבודה כסבל ומעבודות מזדמנות אחרות. בסוף שנות ה-70 של המאה ה-20 החל להציג את עבודותיו בגלריות שונות. לאחר מות אמו חזר להתגורר בבית ילדותו, בשכונת רמת ישראל בתל אביב-יפו. בשנות ה-90 נישא למשוררת אפרת מישורי. הוציא את ספר האמן "נשיכות של דגים קטנים" (1999, הוצאת אבן חושן) ואת "נאה דורש" (2004, גלריה ברוורמן). בראשית שנות ה-2000 פתח, ביחד עם קבוצת אמנים צעירים, את חלל הסדנאות "פלורוסנט" שפעל באזור רחוב המסגר בתל אביב-יפו.

עבודותיו המוקדמות של מישורי, מסוף שנות ה-70 של המאה ה-20, היו תצלומים בעלי פורמט גדול. בעבודות אלו הופיעו דיוקנאות גדולי ממדים של מישורי ש"אופרו", ושונו לבעלי חזות אנדרוגינית ובעלת ממד הומוארוטי. החל מסוף שנות ה-80 יצירותיו מתרכזות במדיום הציור, ובהם בוחן מישורי נושאים של טעם ואסתטיקה, על ידי עימותים בין שפות ציור שונות.

הוראה

מכון אבני לאמנות ועיצוב, תל אביב, ראש החוג לאמנות
בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית-ברל

פרסים

1970 קרן אמריקה-ישראל, פרס שרת
1973 קרן אמריקה-ישראל, פרס שרת
1992 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
1994 פרס משרד התרבות, משרד המדע התרבות והספורט
2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2011 פרס שר התרבות, משרד המדע התרבות והספורט