Information Center for Israeli Art English

אברהם מלבסקי

אברהם מלבסקי, ישראלי, יליד פולין, 1999-1907.

אברהם מלבסקי נולד בשנת 1907 בפולין. כבר בנעוריו החל לצלם. בשנת 1925 עלה לארץ ישראל. בתחילה עבד כחלקאי ולאחר מכן החל לצם עבור קרן היסוד וקק"ל. בשנת 1948 הפסיק לצלם, בעקבות נפילת בנו במלחמת השחרור. בשנות החמישים של המאה ה-20 עבר לאילת, שם פתח בית מלון.

יצירותיו של מלבסקי מאופיינות בקומפוזיציות פשוטות, המדגישות את יחסים של אור וצל והושפעו מן "הצילום החדש". לצד תאורי הישובים העבריים יצר גם דיוקנאות של ראשי היישוב.