Information Center for Israeli Art English

לימודים

BA, אמנות הפקולטה בסובורן, פריז, צרפת, 1991-1994
BA, תולדות אמנות, מרכז תולדות אמנות בסובורן, פריז, צרפת, 1994-1997
אטליארס דא לה וויל דא פריז, פריז, צרפת, 1994-1997
BA, תולדות אמנות, אכול דא לוו, פריז, צרפת, 1997-1998
MA במוזיאולוגיה, תולדות אמנות, אכול דא לוו, פריז, צרפת, 1998-1999
MA, תולדות אמנות, אוניברסיטה תל-אביב, ישראל, 2000-2004