Information Center for Israeli Art English

אידה מלמן, ציירת ופסלת. נולדה בארגנטינה, עברה לצ'ילה. עלתה לישראל מצ'ילה ב-1949. גרה בתל אביב.

לימודים

בצלאל, ירושלים

פרסים

1979 פרס ראשון, תערוכת ירושלים לציירים ופסלים
1979 מלגת לימודים בצרפת, מטעם שגרירות צרפת בישראל, למחקר ב"סיטה בינלאומי לאמנויות של פאריס
1979 פרס , ארגון ישראל-לאטין-אמריקה