Information Center for Israeli Art English

דן מלר

דן מלר, צייר. מנתח פלסטי במקצועו. יליד תל אביב. צייר קריקטורות והיה בעל טור קבוע של קריקטורות בעיתון ''העולם הזה''. 1994 תערוכת יחיד, ''פנים וידיים'', גלרית שרת, גבעתיים.