Information Center for Israeli Art English

מוטי מלר

מוטי מלר, פסל. נולד בתל אביב, 1943. מתגורר בקיבוץ יטבתה

לימודים

מכון אבני, תל אביב

פסלים במרחב הציבורי

1985 גן הפסלים, המוזיאון הפתוח, תפן
1991 גן הפסלים, מוזיאון הרצליה לאמנות