Information Center for Israeli Art

איצ'ה ממבוש

איצ'ה (יצחק) ממבוש, ישראלי, יליד אוקראינה, 2015-1920.

איצ'ה ממבוש נולד בסַטָנוב, אוקראינה, בשנת 1920. בשנת 1926 עלה עם משפחתו לארץ-ישראל והתגורר בכפר סבא. בנעוריו למד חרטות. במחצית השנייה של שנות ה-40 של המאה ה-20 למד ציור אצל יחזקאל שטרייכמן ואביגדור סטימצקי ב"סטודיה", שם הכיר את רעייתו הציירת אביבה מרגלית. בשנות הארבעים של המאה ה-20 שהה בפריז, צרפת. לאחר שובו היה בין מקימי כפר האמנים בעין הוד ומתושביו הקבועים. באותה עת עבר ליצור בעיקר במדיום הקרמיקה, בה יצר עבודות שימושיות לצד קירות דקורטיביים. סדנאות הקרמיקה וההדפס והאריגה שהקים שימשו את אמני הכפר.

לימודים

הסטודיה, תל אביב
1948-1942 ציור, פריז, צרפת