Information Center for Israeli Art English

אברהם מנדאל

אברהם מנדאל (מנדל), ישראלי, יליד רומניה, 2002-1930.

אברהם מנדאל נולד בקלוז' (כיום קלוז'-נאפוקה), רומניה, בשנת 1930. אביו, שלמה זלמן, היה רב ובעל בית-חרושת לממתקים, שהגיע לארץ-ישראל בגפו בשנת 1937. בשנת 1941 עלה עם אחיו לארץ-ישראל, במסגרת עליית הנוער, והצטרף לאביו. לאחר מלחמת העולם השנייה עלתה גם האם. בארץ-ישראל למד מנדאל במוסד דתי של עליית הנוער ואחר כך בישיבה בעיר פתח תקוה. בין השנים 1950-1948 שירת בצה"ל. לאחר שחרורו מן הצבא התקבל לעבודה כפקיד במכס. לאחר מכן שימש ככעוזר הממונה על הכנסות המדינה וכן דובר המשרד. בשנת 1964 ייסד את מוזיאון המיסים בירושלים.

בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20 למד אמנות בשיעורי ערב אצל אברהם ישכיל, מנחם שמי וצבי מאירוביץ. בשנת 1954 ביקר לשם השתלמות בצרפת, ובשנת 1963 בהולנד, אנגליה וארצות-הברית. בשנת 1957 יצר שישה ריקועי נחושת עבור שער הכניסה לבניין הנהלת המכס בירושלים. בין השנים 1965-1963 שימש כי"ור ועד אמני ירושלים, שימש כמבקר אמנות בעיתון "דבר" (1963). בין השנים 1987-1981 כיהן כחבר הוועדה לתכנון שטרי כסף ומטבעות. עיקר יצירתו של מנדאל היה בתחום הציור. הוא הרבה לעסוק בתיאורי העיר ירושלים בצבעי שמן ופסטל-שמן. חי ופעל בירושלים.

לימודים

1953-1949 האולפן לציור ופיסול, חיפה

פרסים

1951 מלגת לימודים, משרד החינוך והתרבות
1980 פרס ירושלים לפיסול ולציור, עיריית ירושלים