Information Center for Israeli Art English

עדי מנדלר, אמנית מיצב. ילידת 1970.מעצבת גרפי בכיר לחברת שימור חיות הבר

לימודים

1982-88 ב"ס גבוה דה שליט, בגרות באמנות
1994-98 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, B.F.A., CUM LAUDE.
מכון אופנה לטכנולוגיה, ניו-יורק סיטי, ארה"ב, עיצוב תקשורת
אקדמיה דיסלדורף לאמנות, גרמניה

הוראה

1996אוניברסיטת העברית, ירושלים, מורה באמנות בפרויקט נוער מחונן של מדע ואמנות
1998-99 אל-חדר (מחנה פליטית פלסטינאי)מורה מתנדבת בב"ס מקומי
1999 מרכז קהילתי של נוה-צדק, מורה לפיסול ציור

פרסים

2000-1998, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת