Information Center for Israeli Art English

סבינה מנדל

סבינה מנדל, ציירת ופסלת. נולדה בפולין ב-1949. עלתה לישראל ב-1957.

לימודים

1970- 1974 ''בצלאל' 'ב'ס לאמנות, ירושלים

הוראה

1975- 1981 בחוגים למבוגרים ובחוגים לציור במוסד סגור לנוער עבריין
מ-1981 במכללת ויצ''ו קנדה ע'ש נרי בלומפילד, לעיצוב, חיפה

פרסים

1971 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1972 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1973 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1975 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
1975 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1976 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1977 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת