Information Center for Israeli Art English

אל מאנספלד, אדריכל. נולד בסנט פטרסבורג, רוסיה 1912. עלה לישראל ב-1935. עיצב הרבה פרויקטים בישראל, ובמשך 50 שנים השפיע הרבה באדריכלות בא"י. ביחד עם דורה גד, עיצב מוזיאון ישראל בירושלים. עיצב מאות בניני מגורים, בנינים ציבוריים, מכוני בריאות וחינוך, מרכזי תרבות, בתי חרושת, בנינים בקיבוצים ובכפרים, בחיפה, באזור הגליל, ובירושלים. בשנות 1964-66 היה נשיא ארגון הישראלי של מהנדסים ואדריכלים. עובדתו וגם מחקרו והמצאותיו המקוריות באדריכלות יצאו לאור בכל כתבי העת המקצועיים החשובים בכל העולם. נפטר במרץ 2004 בגיל 92 בביתו שבכרמל, חיפה.

לימודים

1931-33 ב"ס גבוהה טכני, ברלין, גרמניה
1933-35 ב"ס מיוחד לאדריכלות, פריז, עם אדריכל אוגוסט פרט

הוראה

1949 הטכניון, חיפה
1953 פרופסור-חבר הטכניון, חיפה, אדריכלות
1954-56 פרופסור מן המניין, דיקן הפקולטה אדריכלות ותכנון עירוני, הטכניון, חיפה,
1965-78 מרצה אורח בהרבה אונירסיטאות בעולם

פרסים

1936 יריד המזרח, תל-אביב, פרס ראשון עבור תכנית ככר מרכזית בנתניה
1961 תחרות ארכיטקטונית להטאמינל החדש בשדה התעופה לוד, פרס ראשון
1961 תחרות בינלאומית לארכיטקטורה, פרס שני
1964 פרס ראשון ושני, תחרות ירושלים לבניין העירייה ומתחם אזרחי
1966 פרס ישראל בתחום האדריכלות
1969 לוחית זהב לאדריכלים זרים, BDA (איגוד הארכיטקטים הגרמנים)
1971 נבחר חבר של האקדמיה לאמנות של ברלין, גרמניה
1976 פרס מכון אדריכלים ישראליים לזכרו של צבי רכטר, לתכנון שכונת "סטלה מריס" בחיפה
1983 חבר כבוד, האקדמיה לאדריכלות, פאריז, צרפת
2001 תעודת הוקרה, עמותת האדריכלים

פסלים במרחב הציבורי

1948 בית פייטלבורג, כבפ שמריהו
1951 מרכז תרבות, קרית חיים,אנדארטא לזכרון, קרית חיים, ליד חיפה
1953 פיתוח דיור, הר הכרמל, חיפה
1956 מרכז לחינוך מחדש של עיוור
1956 פיתוח דיור, קרית אליהו , חיפה
1957 עיצב הפנים של האניות S.S. "ISRAEL", S.S. "THEODORE HERZL"
1959 אנדארטת המלחמה, ביסן, ישראל
אולם עיריית חיפה
1959-60 ספריית אמנות והאולם במוזיאון ישראל, ירושלים
1962 דירות ברמת הדר
1963מרכז לימודי גרעיני, טכניון, חיפה
1972 אולם הר כרמל, חיפה
1980 פיתוח דיור, הכרמל הצרפתי, חיפה
1981 פיתוח דיור, נצרת
1981 תכנית למגורים, רמת אלון
1982 תכנת דלק "סונול", נווה שענן, חיפה
1983תכנת דלק "סונול", ירושלים
1985בית ספר לעיור, צפת
1986 "מגאטון" מרכז מגורים ומסחר, קרמיאל, חיפה
1990 פיתוח דיור ע"ש "צוות", ראש העין
1990 פיתוח דיור ע"ש "הפאסא" קרמיאל, חיפה
1990 פיתוח דיור ע"ש "גבעת תל", כפר את
א1991 פיתוח דיור ע"ש "סדרות", באר שבע
1991 ב"ס יבנה, רמת אלון, חיפה
1992 פיתוח דיור ע"ש "משולש R", קיסריה