Information Center for Israeli Art English

אהרון מסג

אהרון מסג (גבאי), יליד עירק, 2018-1942.

אהרון מסג נולד בבגדד, עירק, בשנת 1942. אביו, עבדאללה גבאי, היה חייט שעסק בתפירה עילית עבור ילדי פקידי השלטון הבריטי והאוכלוסיה המבוססת בעירק. כבר בילדותו החל לעסוק בציור כאוטודידקט. בשנת 1951 עלתה המשפחה לישראל והתגוררה במעברה, כשהיא משאירה את רכושה מאחור. לאחר מכן התחנך מסג בקיבוץ עמיר, ברחובות ולבסוף בתל אביב. מסג למד ב"לימודי ערב" בתיכון חדש במקביל עבד כפקיד בועד הפועל של ההסתדרות. לאחר שרותו הצבאי נישא למשוררת סבינה מסג ועבר להתגורר בכפר חמד.

עבודתו המוקדמת של מסג, משנות ה-70 של המאה ה-20, נושאת אופי סמבולי, ומדגישה את על ידי שימוש בסמלים כדגים, ציפורים ועוד. החל משנות ה-80 של המאה ה-20 התמקד בתיאורי נוף מופשטים למחצה.