Information Center for Israeli Art English

מנחם מסינגר, צייר. נולד בפולין, 1898-1987. עלה לישראל ב-1932. מנחם מסינגר נולד בכפר ליד העיר זמושץ' בפולין. בילדותו למד ב"חדר" ועסק בגילוף מקלות הליכה כדי לעזור בפרנסת המשפחה. לאחר עלייתו לארץ-ישראל, בשנת 1932, עבד כפועל בניין וכקבלן וניהל סאונה בעיר מגוריו, חיפה. בשנת 1967 החל לצייר ואימץ סגנון ציור נאיבי. השתתף בתערוכות רבות בארץ. יצירותיו נמצאות בכמה מוזיאונים. נפטר ב-1987.